Дороблення двигун?в

Вс?м в?домо, що сер?йн? двигуни в?тчизняного виробництва в?др?зняються непередбачен?стю сво?? прац?. Нав?ть, якщо Ви ма?те парт?ю двигун?в, як? не вибухають через один, або не в?дстр?люють сопла, то все одно залиша?ться ще одна важлива проблема - час прац? упов?льнювача. Ц??ю хворобою страждають вс? без винятку парт?? сер?йних двигун?в. Пов'язано це по-перше з х?м?чним складом самого упов?льнювача, який не ? стаб?льним в кожн?й парт??, по-друге, доза його теж може коливатися в р?зних двигунах одн??? сер?? по-р?зному. Ось ? ма?мо в п?дсумку, що двигуни, прим?ром, МРД 2,5-3-3 з одн??? пачки мають час гор?ння упов?льнювача в?д паспортних 3 секунд до 8-10, коли вибивний спрацьову? вже на земл?.

Вам пропону?ться метод доробки упов?льнювача до приблизно одного р?вня роботи.

Посл?довн?сть д?й поляга? в наступному. З кожного двигуна видаля?ться вибивний заряд, з . внутр?шн?х ст?нок зчища?ться так званий "облой" упов?льнювача. Свердлом д?аметром 2 -2,5 мм ( Вручну!) п?д ст?нкою двигуна через упов?льнювач до пороху свердлиться отв?р (Мал. 1). Пот?м штангенциркулем з глибином?ром зам?ря?ться висота запресування упов?льнювача. Сер?йний упов?льнювач ма? час гор?ння приблизно 1 мм за сек. Отже, якщо Вам потр?бно мата двигуни з часом упов?льнення 3 сек, то потр?бно видалити зайвий упов?льнювач таким чином, щоб лишилося т?льки Змм по висот?. Видалення зайвого упов?льнювача можна виконувати або торцевою фрезою в?дпов?дного д?аметру, або простим пристосуванням, яке Ви можете виготовити сам?.

Для цього потр?бно з твердо? деревини виточити цил?ндр д?аметром, що в?дпов?да? внутр?шньому д?аметру двигуна. На одному з к?нц?в можна передбачити ручку для зручност? роботи, а ?нший к?нець прор?зати пилкою по металу ? вкле?ти до нього знов-таки шматок поламано? пилки (Мал. 2). П?сля видалення зайвого упов?льнювача,

просвердлений отв?р потр?бно старанно залити епоксидним кле?м.

Зверху на упов?льнювач наклею?ться шайба з отвором в центр? д?аметром близько 2 мм, яка потр?бна, щоб вир?вняти гор?ння упов?льнювача, а вже пот?м спрацю? вибивний заряд.

Дал? засипа?ться вибивний заряд, який накрива?ться паперовою шайбою, або ватою. Двигун готовий до використання. Не варто переробляти одразу вс? двигуни.

Спочатку треба доробити 4-5 двигун?в ? вийти на тренування, щоб побачити, чи той то час прац? упов?льнювача, який потр?бен для Ваших моделей...

В?дносно в?дстр?л?в сопел, то кажуть, що допомага? ?х проклейка епоксидною смолою. Для цього треба прочистити край оболонки двигуна в?д соплово? сум?ш? таким чином, щоб утворився к?льцевий майданчик 1 - 1,5 мм завширшки (Мал. 3). Пот?м майданчик ? ст?нка двигуна проливаються епоксидною смолою (Мал. 4). Бар'?р з смоли, що утворився, утриму? сопло на сво?му м?сц?. Треба т?льки знати м?ру ? не наливати смолу до само? "критики".

На начальную страницу